Enjoy and Share Great adventures together!

เพิ่มความแกร่งเสริมความเทพของตัวละครด้วยอาวุธเงา | Ragnarok X Next Generation

Screenshot_2021.06.28_14.34.30.792

เพิ่มความแกร่งเสริมความเทพของตัวละครด้วยอาวุธเงา | Ragnarok X Next Generation

อาวุธเงาสามารถทำได้เมื่อมีเลเวลตั้งแต่ 40 ขึ้นไป ผู้เล่นจะต้องมีกิลสำหรับปลดล็อคอาวุธเงา จะมีเควสไกด์ขึ้นมา ให้ผู้เล่นอธิษฐานขอพรกับรูปปั้นเทพธิดาระบบจะมีให้เลือกอาวุธหรือสายที่เราจะเล่น สมมุติเล่นฮันเตอร์ก็จะมีอาวุธเงาให้เลือก 2 แบบก็คือ 1. Long Bow 2.Shortbow

 

Screenshot_2021.06.28_15.04.54.674

ข้อควรระวัง ก็คือควรเลือกอาวุธที่ตรงกับสายที่เราเล่น ยกตัวอย่าง ฮันเตอร์จะมีอยู่ 2 แบบ ก็คือสายตีธรรมดาจะใช้แบบ Long Bow ส่วนสายสกิลจะใช้แบบ Shortbow นั้นเอง หากเลือกผิดสายแล้วทำเควสจนใกล้จะเสร็จแล้ว อาจต้องเปลี่ยนมาทำใหม่เลยทีเดียว เมื่อเลือกอาวุธเสร็จแล้วจะต้องทำเควส 16 จาก 19 เควสเพื่อปลดล็อคอาวุธเงา

เควสที่สามารถทำด้วยตัวเองได้

 • อัพเกรดอาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาที่เลือกให้ถึง 100
 • ตีบวกอาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาที่เลือกให้ถึง 6
 • ใส่อาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาที่เลือกฆ่ามอนสเตอร์ขนาดเล็ก 29,999 ตัว
 • ใส่อาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาที่เลือกฆ่ามอนสเตอร์ขนาดกลาง 19,999 ตัว
 • ใส่อาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาที่เลือกฆ่ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 9,999 ตัว
 • ใส่อาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาที่เลือกเคลียร์ดันเจี้ยน 15 ครั้ง
 • ใส่อาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาที่เลือกฆ่า MVP 15 ตัว
 • ใส่อาวุธประเภทเดียวกับอาวุธเงาที่เลือกฆ่า Mini 15 ตัว

เควสที่ต้องอาศัยกิลในการทำเควส

   • กิลต้องมี 3
   • ต้องมีเหรียญกิล 300 อัน(เหรียญสีม่วงที่ได้จากการบริจาคกิล)
   • Guild Order 120 ครั้ง
   • ชนะ KVM 15 ครั้ง
   • เข้าร่วม KVM 45 ครั้ง
   • เข้าร่วม Otherworld Gate 5 ครั้ง
   • ฆ่าบอสใน Otherworld Gate 30 ตัว
   • เคลียร์ Otherworld 6 ครั้ง
   • เข้าร่วม GVG 3 ครั้ง 
   • ฆ่าคน 15 คน
Screenshot_2021.06.28_14.34.30.792

หลังจากที่ทำเควสครบ 16 ข้อ จะปลดล็อคอาวุธเงาที่มีเอฟเฟกต์สีม่วงนั่นเอง

บทความอื่นๆ

Send Us A Message