Enjoy and Share Great adventures together!

ข้อมูลของขวัญ (Gift) สำหรับ NPC Rox

NPCสถานที่ของที่ใช้ปลดล็อคไอเทมที่ชื่นชอบ20%Friendship Reward50%Friendship Reward100% Friendship Rewardของรางวัลเมื่อปลดล็อคReward